Back

                                            Indhold:

 

Forord                                                                                                           4           

Optryk af studievejledningstekst                                                             6

 

      DEL 1 : INDFALDSVEJE                                                                     7

 

Kapitel 1: Psykologien, Personlighedspsykologien og Læseren        8

Kapitel 2: Personlige konstruktioner om personer                               22

Kapitel 3: Fra Rolle til Selv                                                                       46

Kapitel 4: Filosofi og Fænomenologi                                                     62

Kapitel 5: Eksistensfilosofi                                                                      80

 

      DEL 2 : DE  KLASSISKE SKOLEDANNELSER                              98

 

Kapitel 6:  Den tidlige britiske personlighedspsykologi                      99

Kapitel 7:  Freuds Psykoanalyse                                                             114

Kapitel 8:  Adlers Individualpsykologi                                                  144

Kapitel 9:  Jungs Analytiske Psykologi                                                 149

Kapitel 10: Otto Rank                                                                                169

Kapitel 11: Wilhelm Reich                                                                        176

Kapitel 12: Egopsykologien                                                                     184

Kapitel 13: Den kontinentale humanistiske psykologi                         201

Kapitel 14: Den amerikanske humanistiske psykologi                         229

Kapitel 15: Organismiske og Feltteoretiske synspunkter                     238

Kapitel 16: Den materialistisk- kulturhistoriske skole                           261

 

     DEL 3:  UDFALDSVEJE                                                                        283

 

Kapitel 17: Personlighed og Spilteori                                                      284

Kapitel 18: Personlighed, sindstilstande og bevidsthedsændringer  304           

Kapitel 19: Personlighed og Hjem                                                            325

Kapitel 20: Personlighed og IT                                                                 336

 

Efterord                                                                                                        354                                                                                                                                                            

Literatur                                                                                                       357                          

Navneregister                                                                                             360     

Emneregister                                                                                               363 - 398